7 /maart

UITSPRAAK RECHTBANK WINDPARK DE RIETVELDEN

Afgelopen maandag heeft de rechtbank Oost-Brabant uitspraak gedaan in het beroep tegen de vergunning voor vier windmolens op Windpark De Rietvelden. De omgevingsvergunning werd in september 2017 verleend door het college B&W. Er was beroep aangetekend door verschillende tegenstanders van het windpark.

De rechtbank oordeelde dat de windmolen aan de Gemaalweg (turbine 4 op het kaartje onder) geen verband heeft met de andere drie windmolens en dus geen deel uitmaakt van een cluster. Dat kan volgens de rechter leiden tot horizonvervuiling.

Het beleid van de provincie Noord-Brabant is dat windmolens in een cluster bij elkaar moeten staan op of direct aansluitend aan een bedrijventerrein. De provincie heeft in een brief aangegeven dat de vier toekomstige windmolens op Windpark De Rietvelden en de bestaande windmolen op Treurenburg een samenhangend cluster van vijf turbines vormen. 

De rechtbank deelt deze mening niet en heeft daarom de vergunning voor windmolen nummer 4 vernietigd. De overige drie windmolens op industrieterrein De Rietvelden mogen van de rechtbank wel worden gebouwd. Dus ook de coöperatieve Bossche Windmolen West.

Verder voegt de rechtbank toe dat de windmolens verplicht van een ijsdetectiesysteem moeten worden voorzien. Hiermee wordt voorkomen dat er ongecontroleerd ijs van de wieken kan vallen. Raedthuys Pure Energie heeft als houder van de vergunning voor het windpark eerder al toegezegd dat de windmolens van een ijsdetectiesysteem worden voorzien, maar de rechtbank heeft besloten dit als verplichting op te nemen in de vergunning.

De overige beroepschriften tegen het windpark hadden betrekking op onder andere horizonvervuiling, overlast van geluid en slagschaduw en zorgen over de veiligheid. De rechtbank zegt dat deze inhoudelijke kritiek van tegenstanders van het windpark geen doel treft.

Het college van Burgemeester en Wethouders van ’s-Hertogenbosch heeft volgens de rechtbank voldoende onderbouwd dat de windmolens kunnen voldoen aan de gestelde normen voor onder meer veiligheid, geluidsoverlast en schaduwwerking. Het college mocht de vergunning voor de windmolens op bedrijventerrein De Rietvelden dan ook verlenen, oordeelt de rechtbank.

De rechtbank heeft dus geen bezwaar tegen de Bossche Windmolen West (turbine nummer 3) aan de Graaf van Solmsweg. Deze coöperatieve windmolen kan wat betreft de rechter gewoon gerealiseerd worden.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch, Raedthuys én de tegenstanders beraden zich op een eventueel hoger beroep bij de Raad van State. 

Lees hier de volledige uitspraak van de rechtbank inzake Windpark De Rietvelden