1 /juli

UITSPRAAK RAAD VAN STATE INZAKE EUROPESE RICHTLIJNEN

Gisteren deed de Raad van State uitspraak in een zaak die voortkwam uit het arrest van het Europees Hof van Justitie rond een windpark in het Belgische Nevele in 2020. De Raad van State volgt het oordeel van de Europese rechter dat nationale wetgeving inzake windparken de Europese richtlijnen strikter moet volgen. Dit betekent dat nieuwe normen voor geluidsoverlast en slagschaduw moeten worden opgesteld, vóórdat de Raad van State over nieuwe windparken kan oordelen. Lees een verhelderend artikel in NRC Handelsblad d.d. 30-06-2021.
Voor Windpark De Rietvelden verandert deze uitspraak van de Raad van State vooralsnog niets. De vergunning voor het windpark is onherroepelijk en dat vervalt niet met deze uitspraak. Dat zegt ook staatsraad Rosa Uylenburg op de website van de Raad van State, waarin ze deze uitspraak toelicht en specifiek ingaat op bestaande windparken en windparken die in aanbouw zijn. 
Een belangrijke notie is dat de Raad van State met deze uitspraak niet stelt dat de regels voor geluid en slagschaduw niet goed zijn, maar dat aan de algemene regels een milieubeoordeling volgens Europees model ten grondslag had moeten liggen. Het is niet zeker dat de nieuwe milieubeoordeling tot andere landelijke normen leidt.
Kortom, de plannen voor windparken die nog geen vergunning hebben zullen mogelijk vertraging oplopen. Maar onherroepelijk vergunde projecten zoals onze Bossche Windmolen West kunnen naar verwachting volgens planning worden gerealiseerd.