18 /december

Technasium Jeroen Bosch College onderzoekt windmolens

De bouw van onze windmolen gaat zeer binnenkort echt beginnen! Intussen heeft de werkgroep educatie ook een eerste project opgezet. Het Technasium van het Jeroen Bosch College reageerde enthousiast op onze vraag of ze met ons wilden samenwerken. In samenspraak met de docenten van het vak ‘Onderzoek & Ontwerpen’ is een opdracht geformuleerd rondom de Bossche Windmolen West. Daarbinnen werden leerlingen uitgedaagd om mee te denken over één van de kwesties die nu spelen rondom de aanleg van de windmolen. Er kon gekozen worden tussen een opdracht over geluidsoverlast, communicatie met omwonenden, inrichting van de omgeving en educatie rondom de windmolen.

Begin van het schooljaar gaf coöperatievoorzitter Joep Mol een presentatie over de Bossche Windmolen Coöperatie West. Daarna gingen de leerlingen van 4 VWO aan de slag. Ze gingen in Engelen bewoners interviewen; geluidsmetingen doen in de buurt van de al bestaande windmolen bij Treurenburg onder deskundige begeleiding van geluidsadviseur Ton (tevens lid van de werkgroep) en zich verder verdiepen in alles wat er speelt rondom windmolens.

Vlak voor de kerstvakantie was het zover: de leerlingen presenteerden hun eindresultaten aan het bestuur en de werkgroep Educatie van de coöperatie. Vanwege de lockdown was alles online, maar dat hinderde de leerlingen niet om ons op professionele wijze te laten zien wat zij allemaal bedacht hadden. Van extra boomaanplant inclusief kostenplaatje; zelfgebouwde websites, een maquette van een pluktuin tot een speeltuin in windmolen-thema: ideeën genoeg! En dan hebben de we de huis-aan-huis-mailing, luister-excursie en de quiz over windmolens voor basisschoolleerlingen nog niet eens genoemd!

Al met al hadden leerlingen duidelijk veel geleerd over windmolens en de impact op de omgeving. Daarnaast hebben zij ons weer geholpen met hun ideeën. Dit eerste educatieve project smaakte naar meer!

De werkgroep educatie, Ton Kerkers, Claudia Hamerlinck en Elise Quant