23 /januari

Behandeling 7 beroepschriften door de rechtbank

Vandaag zijn in de Rechtbank Oost Brabant de zeven beroepschriften behandeld die zijn ingediend tegen de omgevingsvergunning voor Windpark De Rietvelden. Deze vergunning voor de vier windmolens werd afgelopen september verleend door de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Voorafgaand aan de zitting hebben de indieners van de beroepen veel informatie en bezwaren tegen het windpark bij de rechtbank ingediend. Raedthuys Pure Energie (als houder van de vergunning) en het College van Burgemeester & Wethouders van ’s-Hertogenbosch (als verlener van de vergunning) hebben daarop schriftelijk gereageerd met een verweerschrift. De drie rechters gingen tijdens de zitting daarom niet meer in op de bezwaren zelf; zij stelden aanvullende vragen aan zowel de indieners van de beroepen, aan Raedthuys als aan de gemeente.

De zitting duurde circa 2,5 uur en hierbij waren tientallen mensen aanwezig. De voorzitter van de rechtbank zei aan het eind van de zitting dat er binnen zes weken uitspraak wordt gedaan.

Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat bij de verlening van de vergunning uiterst zorgvuldig is gehandeld. Het windpark voldoet aan de strenge wet- en regelgeving omtrent geluidsoverlast en slagschaduw. De normen zijn in dit project zelfs nog aangescherpt. We gaan ervanuit dat niemand ernstige hinder gaan ondervinden en hebben daarom vertrouwen in een goede afloop van deze rechtszaak.

In het Brabants Dagblad van 24 januari verscheen onderstaand artikel:


Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. AFM