1 /december

Reactie op ingezonden brief Brabants Dagblad 01-12-2017

In reactie op het ingezonden artikel ‘Weerwoord uit Engelen’ van Joke Beekers, vandaag in het Brabants Dagblad het volgende.

De coöperatie BWW heeft leden uit alle gebieden in de postcoderoos, niet alleen uit de binnenstad. De coöperatieve windmolen is er voor alle direct omwonenden.
Dat er ook actieve leden zijn die niet in de postcoderoos wonen, geeft aan dat veel Bosschenaren zelf willen bijdragen aan een klimaat-neutrale stad. Waar we ook wonen, wie we ook zijn; we willen verduurzaming versnellen en niet alleen overlaten aan overheid en bedrijfsleven.

De windmolens op bedrijventerrein De Rietvelden zijn de eerste stap in een energietransitie die een grote impact op het landschap gaat hebben. We gaan ze allemaal zien, we gaan ze soms horen, maar niemand loopt enig gezondheidsrisico. Daar zijn wij op basis van een groot aantal onderzoeken en aangescherpte randvoorwaarden van overtuigd.

Dat het ledenaantal van onze coöperatie gestaag groeit, hadden we voorzien. We hebben tot eind 2018 om mede-eigenaren te werven voor de coöperatieve windmolen.
Op 12 december aanstaande maken we de tussenbalans op en hopen we met een stevig ledental de Regeling Verlaagd Tarief te kunnen zeker stellen.

Samen een windmolen bouwen kost tijd en het aanschaffen van Bossche Windmolen Delen is niet iets dat je zomaar op de iPad van een verkoper aan de voordeur regelt. Vandaar dat we daar de tijd voor nemen en een uitgebreide voorlichtingscampagne hebben opgezet met een lening die terugbetaald wordt door de leden van de coöperatie.
Overigens is de inzet van oprichters, bestuur en actieve leden volledig onbezoldigd.

Het ledenaantal van de coöperatie zegt niets over het draagvlak voor windmolens op Bosch grondgebied. Een grote zwijgende meerderheid vindt het prima, maar voelt blijkbaar nog geen urgentie mede-eigenaar van een windmolen te worden.
Het huidig aantal leden zegt wel iets over de groeiende bereidheid om te investeren in een duurzaam project dat uniek is in Nederland. Daar willen mensen graag goed over nadenken, voordat ze hun handtekening zetten. Dat kost tijd.

Arno Uijlenhoet heeft op de redelijk goed bezochte informatieavond in Engelen niet gezegd dat windpark De Rietvelden niet mag doorgaan als er te weinig leden voor de coöperatieve windmolen zouden zijn.
Hij heeft gesteld dat de mogelijkheid tot burgerparticipatie een voorwaarde is voor de realisatie van het windpark. De burgerparticipatie bieden wij met de Bossche Windmolen West.

Wij zijn ervan overtuigd dat we voldoende leden gaan werven. En dat de coöperatieve windmolen er gaat komen. Windpark De Rietvelden wordt zodoende óók van Bossche burgers en bedrijven.


Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. AFM