2 /november

Online informatiebijeenkomst Windpark De Rietvelden: 4 nov 19:30

Op 4 november 2020 vanaf 19:30 organiseren Coöperatie BWW en Pure Energie  een online informatieavond over de bouw van Windpark De Rietvelden. De planning is dat de bouw medio januari 2021 begint. We vertellen graag meer over de planning en de benodigde werkzaamheden. Verder wordt uitleg gegeven over het omgevingsfonds. Uiteraard is er alle ruimte voor vragen en opmerkingen.
De informatiebijeenkomst over de bouw van Windpark De Rietvelden op woensdag 4 november begint om 19.30 uur. Vanwege de aangescherpte Covid-maatregelen is het een digitale informatieavond, via het online vergaderplatform Zoom.

Meld je aan voor deelname via info@bosschewindmolenwest.nl. Je krijgt tevoren een link naar de Zoom-meeting toegestuurd. Uiteraard plaatsen we na afloop de presentatie en een verslag van de bijeenkomst op www.windparkderietvelden.nl

OMGEVINGSFONDS WINDPARK DE RIETVELDEN
Als de vier windmolens op Windpark De Rietvelden zijn gebouwd en elektriciteit opwekken, komt er ook een omgevingsfonds. In dit fonds wordt jaarlijks een deel van de opbrengst van de windmolens gestort. Het is aan de omgeving om mede te bepalen waaraan de gelden worden besteed.

De bijdrage aan het fonds is afhankelijk van hoeveel groene stroom de windmolens in het jaar daarvoor hebben opgewekt. De afspraak is dat er 0,50 euro per opgewekte MWh (megawattuur) per jaar wordt bijgedragen aan het omgevingsfonds. Deze bijdrage wordt 15 jaar lang afgedragen.

Ter illustratie: de verwachte opbrengst van het windpark is 38,6 miljoen kilowattuur. Als de windmolens dat in een jaar opwekken, gaat er dat jaar 19.300 euro naar het fonds.

Graag bespreken Coöperatie BWW en Pure Energie met de omgeving hoe dit fonds wordt beheerd en waaraan het wordt besteed. Zij willen vooral dat het omgevingsfonds wordt gebruikt voor zaken waar in de omgeving behoefte aan is en dat kan het beste worden bepaald in samenspraak met de omgeving zelf.

Wie hierbij betrokken wil zijn, kan zich melden via info@windparkderietvelden.nl of door te bellen met Matthijs Oppenhuizen van Pure Energie op 06 – 57870755.