16 /september

Omgevingsfonds De Rietvelden gelanceerd

In aanwezigheid van pers, wijkvertegenwoordigers, raadsleden en wethouder is gisteren aan de voet van onze windmolen het Omgevingsfonds De Rietvelden gelanceerd. Uit de vier windmolens op Windpark De Rietvelden wordt voor elke opgewekte MWh groene energie € 0,50 gestort in dit omgevingsfonds. De verwachting is dat de vier windmolens circa 38.000 MWh per jaar opwekken, dus dat betekent een bijdrage aan het fonds van circa 19.000 euro per jaar. Het fonds wordt beheerd door een onafhankelijke stichting met vier bestuurders: Carina Harms (voorzitter), Henny Ketelaar (secretaris), Jeroen Kok (penningmeester) en Marc Beckers (algemeen bestuurslid). 

Inwoners, verenigingen en stichtingen kunnen een bijdrage vragen uit het fonds als zij een project, initiatief of activiteit hebben die valt onder een of meerdere van de volgende doelen: duurzaamheid, groen in de buurt, leefbaarheid, andere sociale aspecten die bijdragen aan een betere buurt of wijk of beperking van mogelijk negatieve effecten van het windpark op de omgeving. Het fonds is bedoeld voor het gebied binnen 1775 meter (10 x tiphoogte) rondom de windmolens. Dat zijn grote delen van Engelen, Maaspoort, Kruiskamp, Schutskamp en De Hambaken.

Op de website windparkderietvelden.nl/omgevingsfonds vind je een formulier waarmee een bijdrage kan worden aangevraagd. Voor de eerste ronde kan dit tot 15 december 2022; uiterlijk in maart 2023 wordt bekend gemaakt welke aanvragen dit jaar een bijdrage uit het omgevingsfonds krijgen toegekend. 
Op de website staat ook meer achtergrondinformatie, inclusief het reglement van het omgevingsfonds. De stichting Omgevingsfonds De Rietvelden bepaalt aan de hand van het reglement welke aanvragen een bijdrage uit het omgevingsfonds krijgen toegekend.