16 /april

Leden stemmen in met Propositie 2.0

Op maandag 8 april vond in de Verkadefabriek de vijfde Algemene Ledenvergadering van coöperatie BWW plaats. De 156 aanwezigen spraken elkaar over de nieuwe vorm van de Bossche Windmolen Delen. Met 4 onthoudingen stemden alle aanwezige leden voor deze Propositie 2.0 en de bijbehorende wijziging van de statuten. 
 
BOSSCHE WINDMOLEN DELEN 2.0
Coöperatie BWW gaat met honderden Bossche burgers, verenigingen en kleine bedrijven zelf lokaal groene energie opwekken. De inkomsten van de coöperatieve windmolen bestaan uit de verkoopopbrengsten van stroom en garanties van oorsprong (GVO’s), aangevuld met de subsidie SDE+2018. Na aftrek van de kosten (rente en aflossing, operationele kosten en reserveringen voor fondsen) wordt de opbrengst van de coöperatief opgewekte windenergie via energy credits verdeeld onder de leden.
 
Om de windmolen te kunnen bouwen heeft coöperatie BWW 4,5 miljoen euro nodig. Om maximaal gebruik te maken van de zogenaamde hefboomwerking van vreemd vermogen wordt onder zo gunstig mogelijke voorwaarden € 3,7 miljoen geleend (vreemd vermogen). De resterende € 800.000 brengen de leden van coöperatie BWW bij elkaar door de aankoop van BWD’s (eigen vermogen).
 
Afhankelijk van het uiteindelijk aantal leden gaat een Bosch Windmolen Deel tussen de €100 (bij het huidig aantal van 8.000 verkochte BWD’s) en €50 (bij een maximum van 16.000 verkochte BWD’s) kosten. De opbrengst van de windmolen wordt jaarlijks verdeeld via energie credits: een korting per BWD op de elektriciteitsrekening van de leden. Dit rendement op de investering zal rond 10-12% uitkomen, ongeacht het totaal aantal verkochte BWD’s. 
 
De coöperatief geproduceerde elektriciteit wordt de eerste vijf jaar geleverd door Raedthuys Pure Energie. Er is voor de leden van coöperatie BWW een flinke korting bedongen. Samen met het rendement dat de leden in energy credits krijgen uitgekeerd, besparen zij met Bossche Windmolen Delen jaarlijks stevig op hun energierekening en krijgen zij de groenste energie die er in ’s-Hertogenbosch te krijgen is.

VOORDEEL VOOR DE OMGEVING
De prijs van een BWD wordt flink lager dan in de eerdere propositie, wat de groene energie uit de Bossche Windmolen West beter betaalbaar maakt voor mensen met een smalle beurs. 
Coöperatie BWW draagt volgens NWEA-norm bij aan een gebiedsfonds voor Windpark De Rietvelden. Daarnaast toept de coöperatie een revolving fund voor nieuwe duurzame projecten in het leven en start zij een educatief fonds. 
 
Maar belangrijker: de leden van coöperatie BWW produceren samen lokale en betaalbare windenergie voor álle Bosschenaren. Iedereen met een elektriciteitsaansluiting in de gemeente ’s-Hertogenbosch kan meedoen. Burgers, verenigingen en kleine bedrijven. 
 
Vanaf eind juni kunnen alle Bosschenaren die nog geen lid zijn van coöperatie BWW zich inschrijven voor Bossche Windmolen Delen. Woon je in de gemeente ’s-Hertogenbosch en wil je meedoen met de Bossche Windmolen West? Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief en houd Twitter en Facebook in de gaten. Op 31 oktober sluit de inschrijving en weten we wat een Bosch Windmolen Deel precies gaat kosten.
 
Samen besparen we op energielasten en bouwen we aan een groene stad!