18 /april

HOGER BEROEP RAAD VAN STATE

Eerder berichtten we over de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant aangaande de beroepen die waren ingediend tegen de omgevingsvergunning voor Windpark De Rietvelden, waar onze coöperatieve windmolen deel van uit maakt. De rechtbank stelde dat de windmolen aan de Gemaalweg (nummer 4, dichtbij de reeds bestaande windmolen Treurenburg) niet kan doorgaan, omdat deze geen cluster zou vormen met de drie overige windmolens waaronder de Bossche Windmolen West.

Het actiecomité Windpark De Rietvelden NEE gaat tegen de uitspraak in hoger beroep bij de Raad van State. Zij willen ook de overige drie windmolens tegenhouden, hoewel de rechter alle bezwaren hiertegen ongegrond achtte.
Ook ontwikkelaar Raedthuys Pure Energie heeft besloten tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan. De provincie Noord-Brabant stelt dat windmolens in een cluster op of direct aansluitend aan een bedrijventerrein moeten staan. In een brief voorafgaand aan de behandeling door de rechtbank heeft de provincie bevestigd dat Windpark De Rietvelden – inclusief windmolen 4 – en de bestaande windmolen Treurenburg een samenhangend cluster vormen. Raedthuys is daarom van mening dat windmolen 4 wél tot het cluster behoort en wil hierover graag een uitspraak van de Raad van State.  

In de planning van coöperatie Bossche Windmolen West was al rekening gehouden met een procedure bij de Raad van State. Het beoogde moment waarop de coöperatieve windmolen van voldoende leden voorzien moet zijn (eind 2018, begin 2019) wijzigt voorlopig niet.