12 /mei

Fundering coöperatieve Bossche Windmolen West gereed.

Sinds de eerste paal op 17 februari is er door aannemer Dekker Bouw & Infra hard gewerkt aan de fundering van onze coöperatieve windmolen. Er zijn 34 palen geslagen tot een diepte van 16,5 meter onder maaiveld. Vervolgens is de ankerkooi gesteld waarop later de mast geplaatst wordt. Er is 37.000 kg wapeningsstaal in een dicht netwerk tussen de palen en de ankerkooi gevlochten. In een ronde bekisting van 16,5 meter doorsnede is in twee lange werkdagen 440 m3 beton gestort.
Vandaag is het inkoopstation geplaatst waarmee onze windmolen op het elektriciteitsnetwerk wordt aangesloten. En er wordt een kraanopstelplaats gerealiseerd. Begin juni worden de mast, de turbine en de wieken per nachtelijk transport aangevoerd en half juni wordt met een 140 meter hoge kraan de windmolen in elkaar gezet. Er zal twee maanden worden afgebouwd en getest.
Begin september zullen we als coöperatie de windmolen officiëel in gebruik nemen. 


Plaatsing inkoopstation t.b.v. aansluiting windmolen op electriciteitsnetwerk.


Het betonstorten op 7 april.


Wapening gereed op 30 maart.


Inspectie van de wapening.


Het storten van de werkvloer voor de fundering.


Het koppensnellen van de 34 funderingspalen op 1 maart.


Eerste paal op 17 februari 2021.