13 /augustus

Financial Close coöperatieve windmolen

Coöperatie BWW heeft een belangrijke mijlpaal bereikt: Financial Close.

De afgelopen weken zijn door het bestuur de contracten met Rabobank getekend voor de lening die ons vreemd vermogen verschaft. Samen met het eigen vermogen dat we in maart uit de betaling van de BWD’s door de leden vergaarden, heeft de coöperatie nu voldoende middelen om de coöperatieve windmolen te betalen.

Onze windmolen wordt de N117/3600 van Nordex. Deze Duitse windturbine kwam als beste én voordeligste uit de aanbesteding waaraan drie leveranciers deelnamen. Met Nordex zijn eveneens alle overeenkomsten getekend. Afgelopen week hebben we de eerste aanbetaling verricht.

Binnenkort ondertekenen we laatste contracten met Pure Energie. En worden de funderings-, beton- en elektrawerkzaamheden aanbesteed. Begin 2021 start de bouw van de Bossche Windmolen West; in het derde kwartaal van volgend jaar gaan we onze eigen groene stroom produceren!

 

De coöperatieve Bossche Windmolen West is een van de vier windmolens die samen Windpark De Rietvelden vormen. De aanbesteding van de windmolens vond plaats in nauwe samenwerking met ontwikkelaar Pure Energie en Blix Consultancy. Coöperatie BWW liet zich in het proces adviseren door Michiel Oosterhaven. Alle vier de windmolens worden van het merk Nordex en het type N117/3600. Hiermee kiezen we voor de stilste windmolen uit de types die in aanmerking kwamen om op deze locatie te realiseren.

 

De Nordex N117 blijft binnen de kaders van het maximale vermogen, de geluidsnormen en de afmetingen die zijn vastgelegd in de omgevingsvergunning voor het windpark. Zo is in de vergunning bepaalt dat de windmolens een ashoogte van maximaal 125 meter mogen hebben en een rotordiameter van maximaal 122 meter. De Nordex N117 heeft een ashoogte van 119 meter en een rotordiameter van 117 meter. De tiphoogte van de vier windmolens is daarmee 177,5 meter. Klik hier voor meer informatie over de Nordex N117/3600.

De vier windmolens van Windpark De Rietvelden worden groter dan de bestaande windmolen Treurenburg in ’s-Hertogenbosch. Deze heeft een ashoogte van 98 meter en een rotordiameter van 82 meter. Wel zijn de vier nieuwe windmolens stiller dan deze bestaande windmolen. Dat is te danken aan de technische ontwikkelingen waardoor windmolens groter, efficiënter en toch stiller worden.

 

De vier windmolens wekken naar verwachting gezamenlijk circa 38 miljoen kilowattuur groene stroom per jaar op. De 554 leden van coöperatie BWW verbruiken samen ruim 2 miljoen kWh per jaar uit hun eigen windmolen. De overige coöperatief opgewekte elektriciteit uit onze Bossche Windmolen West verkopen we via Pure Energie aan Bossche grootverbruikers die hun elektriciteit graag lokaal willen vergroenen.

De elektriciteit opgewekt door de overige drie windmolens wordt gebruikt om de brouwerij van Heineken ’s-Hertogenbosch van groene stroom te voorzien. Deze drie windmolens wekken hiermee circa 60 procent van de elektriciteitsvraag van de brouwerij op.

Samen maken we onze mooie stad een flink stuk groener!