27 /maart

‘Ik verwacht dat coöperatie BWW navolging gaat krijgen in de rest van het land.’

Erik-Jan Kamerbeek is een actieve Bosschenaar; hij is vrijwilliger voor Theaterfestival Boulevard en zeer betrokken bij de Graafse Akker & de lokale politiek. Erik-Jan omarmt ons project:

‘Ik werk onder meer als gastdocent de Hogeschool voor de Kunst, bij de richting ArtCoDe (Art, Communication en Design). Daarnaast ben ik enthousiast vrijwilliger voor het prachtige Theaterfestival Boulevard en zeer betrokken bij de Graafse Akker & de lokale politiek.

Pas sinds 3 maanden woon ik in het hart van Den Bosch; daar zag ik op de markt de informatiestand van de coöperatie BWW. Door de goede informatie van de vrijwilligers van BWW was ik snel om. Zowel op de milieuaspecten als de financiële zaken was de informatie heel overtuigend, daarom heb ik drie Bossche Windmolen Delen gekocht. Ik heb een klein appartement en verbruik relatief weinig stroom, vandaar het geringe aantal. Wat ik ook zo goed vind aan dit initiatief, is dat de coöperatie een deel van de winst teruggeeft aan lokale groene projecten. Ik verwacht dan ook dat BWW navolging gaat krijgen in de rest van het land!’