15 /mei

BEGIN JULI HEROPENING INSCHRIJVING BWD’S

Maandagavond 6 mei vond in de Verkadefabriek de zesde Algemene Ledenvergadering van coöperatie BWW plaats. De statuten en de nieuwe structuur voor Bossche Windmolen Delen (BWD’s) werden definitief goedgekeurd. De precieze werking van de coöperatieve windmolen werd uitgebreid toegelicht aan de hand van het nieuwe BWD-regelement. De ruim 90 aanwezige leden gingen ook hiermee akkoord. Vanaf eind juni kunnen alle inwoners en bedrijven in de gemeente ’s-Hertogenbosch meebouwen aan de Bossche Windmolen West: lokale groene energie voor en door álle Bosschenaren! 

HOE WERKT DE BOSSCHE WINDMOLEN WEST?

Coöperatie BWW gaat met honderden Bossche burgers, verenigingen en kleine bedrijven zelf lokaal groene energie opwekken. De inkomsten van de coöperatieve windmolen bestaan uit de verkoopopbrengsten van stroom en garanties van oorsprong (GVO’s), aangevuld met de subsidie SDE+2018. Na aftrek van de kosten (rente en aflossing, operationele kosten en reserveringen voor fondsen) wordt de opbrengst van de coöperatief opgewekte windenergie via energy credits verdeeld onder de leden.

Om de windmolen in 2020 te kunnen bouwen heeft coöperatie BWW 4,5 miljoen euro nodig. Om maximaal gebruik te maken van de zogenaamde hefboomwerking van vreemd vermogen wordt onder zo gunstig mogelijke voorwaarden € 3,7 miljoen geleend (vreemd vermogen). De resterende € 800.000 brengen de leden van coöperatie BWW bij elkaar door de aankoop van BWD’s (eigen vermogen).

Afhankelijk van het uiteindelijk aantal leden gaat een Bosch Windmolen Deel tussen de €100 (bij het huidig aantal van 8.000 verkochte BWD’s) en €50 (bij een maximum van 16.000 verkochte BWD’s) kosten. De opbrengst van de windmolen wordt jaarlijks verdeeld via energy credits: een korting per BWD op de elektriciteitsrekening van de leden. Dit rendement op de investering zal rond 10-12 % uitkomen, ongeacht het aantal verkochte BWD’s. 

De coöperatief geproduceerde elektriciteit wordt de eerste vijf jaar geleverd door Raedthuys Pure Energie. Er is voor de leden van coöperatie BWW een flinke korting op de stroomprijs bedongen. Samen met het deel van de opbrengst dat de leden in energy credits krijgen uitgekeerd, besparen zij met Bossche Windmolen Delen jaarlijks stevig op hun energierekening en krijgen zij de groenste energie die er in ’s-Hertogenbosch te krijgen is.

VOORDEEL VOOR DE OMGEVING

De prijs van een Bosch Windmolen Deel wordt flink lager dan in het eerdere aanbod van de coöperatie. De groene energie uit de Bossche Windmolen West wordt zo beter betaalbaar voor mensen met een smalle beurs. 

Coöperatie BWW draagt volgens NWEA-norm bij aan een gebiedsfonds voor Windpark De Rietvelden. Daarnaast roept de coöperatie een revolving fund voor nieuwe duurzame projecten in het leven en start zij een educatief fonds. 

Maar belangrijker: de leden van coöperatie BWW produceren samen lokale en betaalbare windenergie voor álle Bosschenaren. Iedereen met een elektriciteitsaansluiting in de gemeente ’s-Hertogenbosch kan meedoen. Burgers, verenigingen en kleine bedrijven. 

BOUW MEE AAN DE BOSSCHE WINDMOLEN WEST

Vanaf eind juni kunnen alle Bosschenaren die nog geen lid zijn van coöperatie BWW zich inschrijven voor Bossche Windmolen Delen. Woon je in de gemeente ’s-Hertogenbosch en wil je meedoen met de Bossche Windmolen West? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en houd Twitter en Facebook in de gaten. Op 4 juli 2019 start de inschrijving voor nieuwe leden. Op 31 oktober sluit de inschrijving en weten we wat een Bosch Windmolen Deel precies gaat kosten.

Heb je nog vragen? Mail ons dan via info@bosschewindmolenwest.nl.