17 /februari

Eerste paal coöperatieve windmolen geslagen!

Vanochtend is de officiële eerste paal geslagen voor de fundering van de coöperatieve Bossche Windmolen West. Wegens coronamaatregelen kon slechts een zeer beperkt gezelschap van direct betrokkenen aanwezig zijn bij deze mijlpaal in de Bossche energietransitie. Onder hen Mike van der Geld, wethouder Klimaat en Energie.

Voorzitter Joep Mol bedankte de tientallen (helaas niet aanwezige) actieve leden van onze coöperatie, die op bevlogen en professionele wijze de coöperatieve windmolen mee mogelijk maken. In goed overleg met de omgeving, in samenwerking met duurzaam energiebedrijf Pure Energie en met medewerking van grondeigenaar Barten bv gaan we met alle 553 leden minstens twintig jaar lokaal écht groene stroom opwekken.

De vijftienjarige Lina benadrukte het enorme probleem van klimaatverandering voor de wereld waarin haar generatie een toekomst moet opbouwen. Namens de jongeren in de coöperatie zei zij: “we moeten nú actie ondernemen en onze stem laten horen! Hoe langer we wachten, hoe pijnlijker de gevolgen van de klimaatcrisis zullen zijn en hoe moeilijker de oplossingen gaan worden. [….] Het bouwen van de Bossche Windmolen West is hopelijk het begin van een stroom van andere duurzame en groene initiatieven in de stad!”

Wethouder Van der Geld noemde de realisatie van het windpark een belangrijke stap in de energietransitie: “We zullen anders om moeten gaan met energie. Dan heb ik het over besparen en opwekken ervan. Natuurlijk brengt de komst van windturbines een maatschappelijke discussie met zich mee. Dat is begrijpelijk, en tegelijk zullen we met elkaar stappen moeten maken. Plannen van inwoners en ondernemers zijn van harte welkom. Ik ben dan ook blij met dit initiatief van deze 4 windmolens. Ik feliciteer energiecoöperatie Bossche Windmolen West van harte met de eerste paal. Een mijlpaal voor een klimaatneutraal ’s-Hertogenbosch!”

Samen met de wethouder en met bestuurslid Milko van Wegberg zette Lina vervolgens de heistelling in werking.