7 /april

Dertien buurtinitiatieven ontvangen bijdrage Omgevingsfonds

Vandaag werden tijdens een bijeenkomst in De Buurtparaplu aan de Kooikersweg in aanwezigheid van wethouder Mike van der Geld cheques uitgereikt aan de dertien initiatieven die dit jaar voor het eerst een toekenning krijgen uit het Omgevingsfonds Windpark De Rietvelden. 
Met geld uit het fonds wordt een speelomgeving vergroend, worden bomen geplant, schaduwplekken gecreëerd en een regenton geplaatst. Op het dak van het clubgebouw van een scoutingclub komen zonnepanelen en de jeu de boulesvereniging krijgt een bijdrage voor een drainagesysteem. Daarnaast wordt met een bijdrage uit het omgevingsfonds de onderlinge betrokkenheid van mensen gestimuleerd, met onder andere een burendag en openluchtconcert. Tot slot kregen twee groene, sociale initiatieven een waarderingspremie, met de uitnodiging volgend jaar een meer concreet project in te dienen.
Dertien initiatieven zijn gehonoreerd. Op basis van een stroom productie door de vier windmolens van bijna 35.000 MWh over 2022 kon het fonds dit eerste jaar bijna € 17.500 verdelen. Het complete overzicht van toekenningen staat op de website van Windpark De Rietvelden.

Het bestuur van stichting Omgevingsfonds Windpark De Rietvelden is blij verrast met de hoeveelheid aanvragen die eind 2022 zijn ingediend voor inwoners, verenigingen en stichtingen binnen een straal van 1.775 meter rondom het windpark. Het stichtingsbestuur toetst de aanvragen aan criteria en doelstellingen van het omgevingsfonds en verdeelt het geldbedrag. “Wij zijn als bestuur afhankelijk van het bedrag in het omgevingsfonds, maar onafhankelijk in toekenning van de gelden”, licht voorzitter Carina Harms toe. “Wij maakten een bewuste verdeling in duurzame,  groene en sociale projecten verspreid over de wijken.”
Het bestuur van Omgevingsfonds Windpark De Rietvelden bestaat verder uit Henny Ketelaar (secretaris), Jeroen Kok (penningmeester) en  Marc Beckers (lid). Eind 2023 is er een nieuwe ronde waarbij inwoners, verenigingen en stichtingen uit de omgeving van het windpark een aanvraag kunnen doen voor een bijdrage uit het omgevingsfonds. Aanvragen kunnen dan worden ingediend via www.windparkderietvelden.nl.