14 /maart

BESCHIKKING SDE+ 2018

Inmiddels heeft Coöperatie BWW voor de subsidieregeling SDE+ 2018 ontvangen. Dat betekent dat we van het Rijk gedurende 15 jaar het verschil tussen de marktprijs en de kostprijs van onze Bossche windenergie vergoed krijgen. Oftewel een prijsgarantie van € 0,073 per coöperatief geproduceerde kWh stroom.
Dit gegeven wordt meegenomen in de herstructurering van de Bossche Windmolen Delen. De uitgangspunten zoals besproken op de ALV van 10 december 2018 blijven overeind: samen produceren we groene energie voor álle Bosschenaren.