19 /november

ALV akkoord met prijs BWD

Gisteren vond in de Verkadefabriek de zevende algemene ledenvergadering van de coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West plaats. Verschillende bestuursleden gaven toelichting op recente ontwikkelingen binnen de coöperatie. De 180 aanwezige leden gingen unaniem akkoord met de financiële onderbouwing van de propositie en een prijs van € 87,50 per Bosch Windmolen Deel.

 

Op dit moment wordt de overeenkomst voor de lening van het vreemd vermogen uitgewerkt. Samen met ontwikkelaar Raedthuys Pure Energie wordt de aanbestedingsprocedure voor de vier windmolens op Windpark De Rietvelden doorlopen. De offerte voor de aanleg van de aansluiting van de coöperatieve windmolen op het netwerk is geaccordeerd.
 

Alle financiële en juridische parameters zijn door het bestuur getoetst aan het informatiememorandum. De cijfers daarin zijn nog steeds solide. Het bestuur stelde de algemene ledenvergadering voor om een eigen vermogen uit Bossche Windmolen Delen op te halen van € 700.000. Dat betekent dat een Bosch Windmolen Deel € 87,50 gaat kosten. De ALV ging unaniem akkoord met dit voorstel.

 

Wegens grote drukte op de windmolenmarkt zal de coöperatieve windmolen op zijn vroegst medio 2021 in werking gesteld worden. Het duurt nog even, maar vanaf dat moment produceren de leden van coöperatie BWW samen hun eigen, écht groene lokale windenergie.

 

Voorafgaand aan de ALV vertelde wethouder Mike van der Geld (Duurzaamheid en Energie) in een kort vraaggesprek over de Visie Energielandschap die de gemeente momenteel ontwikkelt. Met bijeenkomsten in de hele gemeente wordt onderzocht waar nieuwe kansen liggen voor lokale duurzame opwek. Deze projecten moeten in lijn met het klimaatakkoord voor minstens 50% uit burgerparticipatie bestaan, zo stelt de wethouder. Het succes van coöperatie BWW is daarbij een bron van inspiratie, aldus Van der Geld.