14 /juni

ALV 19 juni met keynote lezing door Nationale Energiecommissaris

De Nationale Energiecommissaris Ruud Koornstra komt tijdens onze ALV op dinsdag 19 juni een korte keynote lezing geven. Hij gaat in op de vraag wat de rol van een burgerinitiatief zoals Coöperatie BWW kan zijn in het complexe proces van verduurzaming. De Nationale Energiecommissie vertegenwoordigt koplopers in duurzaamheid uit het bedrijfsleven, de wetenschap én de burgerij. Aanmelden voor de ALV kan via de uitnodiging in de Ledenbrief. Heb je deze niet ontvangen? Mail dan naar: linda@bosschewindmolenwest.nl

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. AFM