28 /februari

Op naar de 1.200 leden!

Zo'n 30 bevlogen leden maakten tijdens de actieve ledenbijeenkomst in café Bar le Duc op maandagavond plannen om het ledental te verdubbelen naar 1.200, vóór de volgende ALV op 15 mei.

De verschillende wijken worden verdeeld onder wijkcoördinatoren om leden meer vanuit een persoonlijke 1-op-1 aanpak te gaan benaderen. Wil jij in jouw wijk/buurt/straat het aanspreekpunt zijn en/of zelf je buren benaderen? Meld je aan via vrijwilligers@bosschewindmolenwest.nl. Je ontvangt van ons promotiemateriaal, een korte presentatie en tips om je buurtgenoten te werven.

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. AFM