Hoe werkt het?

Je wordt lid van coöperatie BWW en koopt een of meerdere Bossche Windmolen Delen. Samen met andere Bossche burgers, verenigingen en kleine bedrijven uit de omgeving van de windmolen word je eigenaar van de Bossche Windmolen West. Als mede-eigenaar heb je recht op een deel van de lokaal geproduceerde groene stroom die jouw eigen windmolen opwekt.

  • We splitsen de windmolen in tienduizenden stukjes: de Bossche Windmolen Delen (BWD’s).
  • Voor € 16 word je lid van Coöperatie BWW en kun je één of meerdere Bossche Windmolen Delen kopen.
  • Eén BWD levert afhankelijk van de wind jaarlijks ongeveer 250 kWh op.
  • Eén BWD kost eenmalig € 190 en jaarlijks € 9,50 aan onderhoudsbijdrage.
  • Je kunt tot maximaal je eigen elektriciteitsverbruik aan Bossche Windmolen Delen kopen (tot een maximum van 10.000 kWh)
  • Zolang de windmolen draait (gegarandeerd 20 jaar) ontvang je groene, lokaal opgewekte stroom van je eigen windmolen – gewoon via je huidige aansluiting.
  • Je betaalt geen energiebelasting over de eigen opgewekte stroom.
  • BWD's zijn verhandelbaar bij verhuizing of overlijden.
  • De terugverdientijd is vergelijkbaar met die van zonnepanelen op je eigen dak: ongeveer 6 à 7 jaar.

 

Een rekenvoorbeeld:

Familie Hoeksteen woont in Kruiskamp, heeft twee kinderen en verbruikt gemiddeld 2.950 kWh elektriciteit per jaar. Dit gezin kan (2.950/250 = 11,8 omlaag afgerond) 11 Bossche Windmolen Delen kopen. De familie wordt lid van Coöperatie BWW en betaalt hiervoor eenmalig €16,- inschrijfkosten. Zodra alle vergunningen onherroepelijk zijn en coöperatie BWW de windmolen kan gaan bestellen wordt er (11 x € 190 =) € 2.090 afgeschreven.

Ongeveer negen maanden later zal de windmolen gaan draaien. Vanaf dat moment ontvangt het gezin jaarlijks ongeveer (11 x 250 =) 2.750 kWh aan elektriciteit van hun eigen Bossche windmolen. Gewoon via de bestaande aansluiting. De resterende 200 kWh wordt uit duurzame bronnen door het energiebedrijf geleverd. De familie Hoeksteen betaalt jaarlijks (11 x € 9,50 =) € 104,50 aan onderhoudsbijdrage. De terugverdientijd is naar verwachting gelijk aan die van zonnepanelen op eigen dak: ongeveer 6 à 7 jaar.

Voor een overzicht van de terugverdientijd, de besparing en het rendement over ene periode van 20 jaar, klik hier.

Wil je zelf je verbruik invullen, het aantal BWD’s bepalen en je voordeel uitrekenen, klik dan hier.

Voor wie:

Alle huishoudens, verenigingen en kleine bedrijven in de postcodegebieden 5211, 5212, 5221, 5222, 5223, 5224 en 5231 met een kleinverbruik aansluiting (maximaal 3 x 80 A) kunnen een of meerdere Bossche Wind Delen (BWD’s) aanschaffen. Je kunt tot maximaal je eigen elektriciteitsverbruik aan Bossche Windmolen Delen kopen. Met een maximum van 10.000 kWh per jaar, oftewel maximaal 40 BWD’s.
Het model voor de Bossche Windmolen Delen is gestructureerd op basis van de Regeling Verlaagd Tarief Collectieve Opwekking (RVT), ook bekend als de Postcoderoosregeling. Alle mede-eigenaren van een collectieve productie-installatie voor duurzame energie die in het postcodegebied waarin deze installatie staat of in een aangrenzend postcodegebied wonen of werken, krijgen korting op de energiebelasting over hun deel van de door deze installatie geproduceerde elektriciteit.

Coöperatie BWW kiest voor de Regeling Verlaagd Tarief in de structurering van het coöperatief eigendomsmodel, omdat:
• Het de direct omringende huishoudens en bedrijven ten goede komt
• Dit model het hoogste rendement oplevert
• Deelnemers daadwerkelijk hun eigen duurzame energie opwekken en geleverd krijgen

De Regeling Verlaagd Tarief is vanaf eind december 2017 gegarandeerd 15 jaar van toepassing. De korting op de energiebelasting bedraagt 100%. Elk jaar stelt de Belastingdienst vast wat de hoogte van de EnergieBelasting voor het dan volgende kalenderjaar is.

Coöporatie BWW heeft gezocht naar de meest optimale postcoderoos. Waarbij de degenen die het dichts in de buurt van de windmolen wonen, kunnen deelnemen en bovendien zoveel mogelijk huishoudens worden bereikt. Dat is de roos geworden, die hierboven is te zien. De witte stip is de coöperatieve windmolen.
Verschillende wijken - waaronder Maaspoort - vallen helaas niet onder de roos, hoewel Maaspoort ook vlakbij Windpark De Rietvelden ligt.
De postcoderoos is zo ingedeeld dat een maximaal aantal huishoudens uit de gemeente ’s-Hertogenbosch kan meedoen. Daarbij is gelet op de direct omringende woonwijken (Kruiskamp, Engelen, Boschveld, Orthen) van de windmolen. De overige Bossche postcodegebieden worden wel betrokken bij de werkgroep Omgeving Windmolens en het gebiedsfonds. En coöperatie BWW streeft ernaar om andere wijken ook snel van een coöperatief energieproject te voorzien.

STROOMVERDELING

De elektriciteit van je eigen Bossche windmolen wordt geleverd via je huidige elektriciteitsaansluiting. Afhankelijk van hoe hard het gewaaid heeft wordt jaarlijks ongeveer 250kWh per Bosch Windmolen Deel met je jaarafrekening rekening verrekend. Deze zelfgeproduceerde stroom hoef je dus niet te betalen, want dat heb je al gedaan bij de aanschaf van het Bosch Windmolen Deel. Bovendien krijg je over de zelf geproduceerde groene energie korting op je energiebelasting. Momenteel is die korting 100%. Hierdoor ligt de terugverdientijd van je Bossche Windmolendelen op 6 tot 7 jaar.

Om deze verrekening onder alle mede-eigenaren van de Bossche Windmolen West goed te kunnen verrichten, is het noodzakelijk dat de leden bij een en hetzelfde energiebedrijf zijn aangesloten. De eerste vijf jaar zal dat Raedthuys Pure Energie zijn. Eventuele aanvullende elektriciteit en optioneel groen gas leveren zij tegen marktconforme prijzen. Leden die op het moment van betaling van de Bossche Windmolen Delen nog niet zijn overgestapt naar Raedthuys Pure Energie kunnen coöperatie BWW machtigen dit voor hen te regelen.

KOSTEN EN BATEN

Voor € 16 word je lid van Coöperatie BWW en kun je één of meerdere Bossche Windmolen Delen kopen. Eén BWD levert afhankelijk van de wind jaarlijks ongeveer 250 kWh op en kost eenmalig € 190 en jaarlijks € 9,50 aan onderhoudsbijdrage. Je kunt tot maximaal je eigen elektriciteitsverbruik aan Bossche Windmolen Delen kopen. Zolang de windmolen draait (gegarandeerd 20 jaar) ontvang je groene, lokaal opgewekte stroom van je eigen windmolen – gewoon via je huidige aansluiting. De terugverdientijd is vergelijkbaar met die van zonnepanelen op je eigen dak, bij de huidige energieprijs ongeveer 6 à 7 jaar. Nadat je je hebt ingeschreven als lid, geef je coöperatie BWW de opdracht om op het moment dat de windmolen kan worden besteld, een bedrag van € 190 per BWD af te schrijven van je bankrekening. De afschrijving zal waarschijnlijk eind 2018 plaats vinden. Dit is ongeveer zes maanden vóór de oplevering van de coöperatieve windmolen (naar verwachting medio 2019).

Vanaf dat moment zal je voor jouw elektriciteitsverbruik (en desgewenst ook voor je gasverbruik) verhuizen naar de gezamenlijke energieleverancier van Coöperatie BWW. De eerste 5 jaar zal dat Raedthuys Pure Energie zijn. De energieleverancier zal in de jaarafrekening de zelf geproduceerde windenergie onder de leden verrekenen. Een eventueel aanvullend elektriciteitsverbruik wordt tegen marktconforme prijzen in rekening gebracht.

De terugverdientijd van je Bossche Windmolen Delen hangt af van een aantal factoren:
• De windopbrengst: hoe harder het waait, hoe korter de terugverdientijd.
• De marktprijzen van elektriciteit: hoe hoger de marktprijs, hoe sneller de terugverdientijd.
• De jaarlijkse vast te stellen hoogte van de energiebelasting: de korting van 100% geldt gegarandeerd 15 jaar, maar de hoogte van de energiebelasting zelf wordt jaarlijks door het Ministerie van Financiën bepaald.

In een voorzichtige prognose is vastgesteld dat in het participatiemodel van coöperatie BWW de terugverdientijd rond de 6 tot 7 jaar zal liggen. Daarna ontvang je nog minstens 13 tot 14 jaar zelf geproduceerde groene stroom van je eigen Bossche windmolen.

COMMITMENT

Bij de inschrijving als lid van de coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West geef je aan hoeveel Bossche Windmolen Delen je wilt kopen. Bij de digitale ondertekening geef je coöperatie BWW toestemming om per BWD € 190 af te schrijven van je bankrekening. Dit gebeurt zodra de coöperatieve windmolen wordt opgeleverd. Op dat moment verander je van energieleverancier – de eerste 5 jaar is dat Raedthuys Pure Energie. Jaarlijks zal er door coöperatie BWW € 9,50 euro per BWD aan onderhoudsbijdrage worden afgeschreven. Mocht je gaan verhuizen binnen de postcoderoos, dan verhuizen de BWD’s met je mee. Verhuis je naar een plek buiten de postcoderoos, dan kun je je BWD’s verkopen aan de nieuwe bewoner van je huis of gebruiker van je bedrijfsruimte. Je kunt de BWD’s ook verkopen aan een ander lid van de coöperatie die meer is gaan verbruiken. Of aan een nieuw lid. Mocht niemand interesse hebben, dan kunnen de BWD’s worden teruggenomen door de coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West. Een vergoeding voor de niet-terugverdiende kosten zal naar rato van het aantal jaren lidmaatschap worden verrekend. Mocht je komen te overlijden, dan melden de nabestaanden dit op de gebruikelijke wijze zoals zij dat ook aan andere instanties doen. Van rechtswege vervallen de BWD’s aan de erfgenamen van een lid. Wonen de erfgenamen in de postcoderoos, dan verandert er niets. Wonen de erfgenamen buiten de postcoderoos of willen zij de BWD’s niet gebruiken, dan kunnen zij de BWD’s verkopen aan een ander lid van de coöperatie die meer is gaan verbruiken. Of aan een nieuw lid. Indien niemand interesse heeft, dan zullen de BWD’s worden teruggenomen door de coöperatie. Een vergoeding voor de niet-terugverdiende kosten zal naar rato van het aantal jaren lidmaatschap worden verrekend. Het ligt in de lijn der verwachting dat leden in de loop van de tijd meer elektriciteit gaan verbruiken: elektrisch koken, elektrisch verwarmen en elektrisch rijden zijn een integraal onderdeel van de beoogde energietransitie in ’s-Hertogenbosch. Door de bovengenoemde verhuizingen en sterfgevallen zal de jaarlijkse opbrengst per BWD naar verwachting met enkele procenten per jaar toenemen. Dit komt de beoogde verduurzaming van het totale energieverbruik (elektrisch koken, verwarmen en transport) ten goede.

WORD LID EN DOE MEE!

Word mede-eigenaar van de Bossche Windmolen West. Bouw mee aan een groene stad en produceer eenvoudig en voordelig energie van je eigen windmolen!

Inschrijven
Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. AFM