FAQ

In deze FAQ vind je veel gestelde vragen over windenergie, Windpark De Rietvelden en coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West.
Voor vragen over windenergie in het algemeen en Windpark De Rietvelden in het bijzonder verwijzen we je naar www.windparkderietvelden.nl . Aarzel niet om een vraag te stellen door een e-mail te sturen naar info@bosschewindmolenwest.nl.

WAT IS DE COÖPERATIEVE VERENIGING BOSSCHE WINDMOLEN WEST?

Coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (BWW) is een burgerinitiatief zonder winstoogmerk. Coöperatie BWW is opgericht door Joep Mol (voorzitter), Arno Uijlenhoet (penningmeester), Jan Albert Timmerman (secretaris), Merijn Klaassen en Milko van Wegberg. Zij runnen de coöperatie op vrijwillige en onbezoldigde basis.

WAT IS DE DOELSTELLING VAN DE COÖPERATIEVE VERENIGING BOSSCHE WINDMOLEN WEST?

De coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West onderschrijft de gemeentelijke doelstelling dat ’s-Hertogenbosch in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Onze organisatie bestaat uit betrokken burgers, die actief willen bijdragen aan de versnelling van de energietransitie in hun eigen stad. Dit doen zij door de realisatie van een coöperatieve windmolen op Windpark De Rietvelden, als eerste in een mogelijke reeks coöperatieve windmolens op verschillende locaties in en om ’s-Hertogenbosch. Doelstelling van Coöperatie BWW is ook dat burgers, verenigingen en bedrijven in de directe omgeving van de windmolen kunnen deelnemen. Zo delen ze niet alleen de lasten, maar ook de lusten van de windmolen.

Wat zijn Bossche Windmolen Delen?

Bossche Windmolen Delen (BWD’s) zijn eigenlijk stukjes windmolen die je kunt kopen. Ieder stukje windmolen staat voor een jaarlijkse elektriciteitsproductie van ongeveer 250 kWh. Per BWD betaal je eenmalig € 190,- en jaarlijks € 9,50 aan onderhoudsbijdrage (waarmee de coöperatie zijn werk kan doen en de molen onderhouden wordt). Je wordt lid van de coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West en koopt een of meerdere BWD’s. Zo word je mede-eigenaar van de Bossche Windmolen West. Alle leden van de coöperatie ontvangen schone, lokaal geproduceerde elektriciteit van hun eigen, coöperatieve windmolen. Afhankelijk van de hoeveelheid wind – het waait niet elk jaar even hard – is dat dus ongeveer 250 kWh per Bosch Windmolen Deel per jaar, en dat zolang de molen er staat: minstens 20 jaar. De terugverdientijd is naar verwachting 6 à 7 jaar. De door de coöperatieve windmolen geproduceerde elektriciteit komt volledig ten goede aan Bossche burgers, bedrijven en verenigingen die lid zijn van de coöperatie.

Kan iedereen een Bossche Windmolen Deel kopen?

Aanschaf van Bossche Windmolen Delen staat open voor alle inwoners, bedrijven en verenigingen in de Bossche postcodegebieden 5222, 5211, 5212, 5221, 5223, 5224 en 5231. Iedereen die beschikt over een zogenaamde kleinverbruikaansluiting¹ kan meedoen. Dus ook verenigingen en bedrijven. Je kunt inschrijven tot maximaal 10.000 kWh per jaar: dus maximaal 40 Bossche Windmolen Delen. De beperking van de deelname tot genoemde postcodegebieden komt voort uit het feit dat we gebruik maken van de Regeling Verlaagd Tarief Collectieve Opwek, ook wel de Postcoderoosregeling genoemd. Dat doen we omdat we van mening zijn dat iedereen in de directe omgeving van de windmolen moet kunnen deelnemen in een coöperatieve windmolen. Zo worden niet alleen de lasten, maar zeker ook de lusten van windenergie ervaren. Daarnaast hebben we voor deze regeling gekozen, omdat dit het meest voordelig is voor de mede-eigenaren van de coöperatieve windmolen. En omdat je alleen met deze regeling daadwerkelijk zelf je eigen duurzame energie opwekt en geleverd krijgt.

¹ Kleinverbruikersaansluitingen zijn elektriciteitsaansluitingen tot en met 3 x 80 ampère. Het overgrote deel van de huishoudens heeft zo’n aansluiting evenals vele kleine bedrijven. Dit kun je zien op je energierekening en anders kun je het bij Enexis opvragen tel.nr. 0900 780 87 00 of via de website www.enexis.nl

Waarom zijn Bossche Windmolen Delen een interessante aanschaf?

Bossche Windmolen Delen (BWD’s) zijn dé manier om groene energie zelf te produceren zonder dat je aan je woning, bedrijf of clubhuis iets hoeft te veranderen. Daarnaast zijn BWD’s financieel aantrekkelijk omdat je kosten voor elektriciteit fors lager worden. Je produceert tenslotte je eigen stroom. Daarnaast wordt over de collectief opgewekte elektriciteit de energiebelasting kwijtgescholden. Omdat je over de vervallen energiebelasting ook geen BTW betaalt, resulteert het zelf produceren van elektriciteit uit windenergie in een aanzienlijke besparing op jouw energierekening. Als de prijzen op de markt blijven zoals ze nu zijn (september 2017) heb je het bedrag dat je betaalt voor een BWD na 6 à 7 jaar terugverdiend. Een voordeel van zelf produceren is ook dat je niets merkt van stijgende elektriciteitsprijzen. Verder draag je met de productie van elektriciteit middels een windmolen bij aan de verduurzaming van je directe omgeving.

Hoeveel Bossche Windmolen Delen kan ik kopen?

Het aantal Bossche Windmolen Delen dat je kunt kopen, is afhankelijk van je eigen elektriciteitsverbruik. Een Bosch Windmolen Deel levert per jaar gemiddeld 250 kWh op. Je jaarlijkse verbruik kun je terugvinden op de jaarnota van je energiebedrijf. Deel dit door 250 kWh en rond naar beneden af. Dit is het aantal Windmolen Delen dat je kunt aanschaffen. Je kunt maximaal 40 Bossche Windmolen Delen (10. 000kWh) aanschaffen per aansluiting.

Je hebt bijvoorbeeld 3.100 kWh per jaar aan elektriciteitsverbruik (dit getal vind je terug op je jaarafrekening). Dan deel je 3.100 kWh door 250 kWh. Daar komt 12,4 uit. Je kunt dus maximaal 12 BWD’s kopen.

Bossche Windmolen Delen zijn geen effect, aandeel of ander financieel product, maar een mogelijkheid om jezelf van stroom te voorzien. BWD’s zijn geen product waarbij je onbeperkt kunt investeren. Om gebruik te maken de kwijtschelding van de energiebelasting binnen de Regeling Verlaagd Tarief Collectieve Opwek mag het aantal kWh dat je met je Bossche Windmolen Delen opwekt nooit hoger zijn dan 10.000 kWh (Klein Verbruik).

Waarom de Postcoderoos Regeling?

Het coöperatief eigendomsmodel is gestructureerd op basis van de Regeling Verlaagd Tarief Collectieve Opwekking (RVT), ook wel bekend als de Postcoderoosregeling. Alle mede-eigenaren van een collectieve productie-installatie voor duurzame energie die in het postcodegebied waarin deze installatie staat of in een aangrenzend postcodegebied wonen of werken, krijgen korting op de energiebelasting over hun deel van de door deze installatie geproduceerde elektriciteit.

Coöperatie BWW kiest voor de Regeling Verlaagd Tarief in de structurering van het coöperatief eigendomsmodel omdat: (1) dit model het hoogste rendement oplevert, (2) dit model de direct omringende huishoudens en bedrijven ten goede komt (lusten voor degenen met de meeste lasten) en (3) in dit model de deelnemers daadwerkelijk hun eigen duurzame energie opwekken en geleverd krijgen.

De Regeling Verlaagd Tarief is vanaf eind december 2017 gegarandeerd 15 jaar van toepassing. De korting op de energiebelasting bedraagt 100%. Elk jaar stelt de Belastingdienst vast wat de hoogte van de EnergieBelasting voor het dan volgende kalenderjaar is.

Wat gebeurt er als ik verhuis binnen de postcoderoos?

Mocht je gaan verhuizen binnen de postcoderoos, dan verhuizen de BWD’s met je mee. We maken je adreswijziging in onze administratie in orde op het moment dat je verhuist. Geef dus het oude en het nieuwe adres aan ons door, inclusief verhuisdatum. Mail naar: administratie@bosschewindmolenwest.nl.

Wat gebeurt er als ik verhuis buiten de postcoderoos?

1) Als je verhuist voordat we in de ALV besluiten dat de molen er komt, kan je zonder verplichtingen opzeggen.
3) We maken je opzegging in orde op het moment dat je verhuist. Geef svp het oude en het nieuwe adres door, inclusief verhuisdatum.
4) Als je de BWD’s hebt overgedragen, dan horen we graag aan wie.
5) Als je verhuist nadat we in de ALV besluiten dat de molen er komt, kan je niet meer zonder verplichtingen opzeggen. Je hebt echter altijd wel recht op een restwaarde.
6) Als je je BWD’s overdraagt (of verkoopt) aan een ander of nieuw lid, dan neemt degene die je BWD’s dan verkrijgt je verplichtingen over.
7) We maken je opzegging in orde op het moment dat je verhuist. Geef svp het oude en het nieuwe adres door, inclusief verhuisdatum. Wij zullen dan aangeven als je de BWD’s niet hebt overgedragen wat de restwaarde is en of/hoe we die aan je gaan retourneren.
8) Als je de BWD’s hebt overgedragen, dan horen we graag aan wie.
Hier kan je dit allemaal wat meer precies teruglezen, en dan vooral artikel 5.

 

Wat gebeurt er als ik kom te overlijden?

Mocht je komen te overlijden, dan melden de nabestaanden dit op de gebruikelijke wijze zoals zij dat ook aan andere instanties doen. Van rechtswege vervallen de BWD’s aan de erfgenamen van een lid. Wonen de erfgenamen in de postcoderoos, dan verandert er niets. Wonen de erfgenamen buiten de postcoderoos of willen zij de BWD’s niet gebruiken, dan kunnen zij de BWD’s verkopen aan een ander lid van de coöperatie die meer is gaan verbruiken. Of aan een nieuw lid. Indien niemand interesse heeft, dan zullen de BWD’s worden teruggenomen door de coöperatie. Een vergoeding voor de niet-terugverdiende kosten zal naar rato van het aantal jaren lidmaatschap worden verrekend.

Wat gebeurt er als we niet genoeg leden werven?

De propositie op basis van de Postcoderoosregeling kan lleen doorgaan als we de grens van 1.400 leden halen. Lukt dat niet, dan vallen we terug op de SDE-regeling. Daarmee daalt het rendement en wordt onze windmolen minder Bosch, omdat heel Nederland dan mee kan doen. Alle leden krijgen dan een nieuwe propositie voorgelegd. Je zit dan ook nergens aan 'vast'.

Wat gebeurt er als ik meer produceer dan dat ik verbruik?

In een heel windrijk jaar zal je mogelijk meer produceren dan 100% van je verbruik. Dat deel boven de 100% wordt dan door de energieleverancier vergoed tegen een redelijke terugleververgoeding. Over dit deel van je zelf geproduceerde stroom ontvang je geen korting op de energiebelasting.

Ik heb ook zonnepanelen. Kan ik dan wel Bossche Windmolen Delen kopen?

Ja, dat kan zeker. Een voorbeeld; stel je verbruikt 4.180 kWh en je zonnepanelen wekken 1.500 kWh op dan is je netto verbruik nog 2.680 kWh. De verwachte opbrengst van één Bosch Windmolen Deel is 250 kWh. Daarom is het verstandig dat je in dit geval maximaal 10 Bossche Windmolen Delen koopt, dus per jaar een opbrengst van ongeveer 2.500 kWh.

Ik heb een meerjarencontract bij een andere leverancier. Is dat een belemmering?

De leverancier wordt Raedthuys/ Pure Energie, maar pas vanaf het moment dat de molen daadwerkelijk energie gaat produceren. Dit is naar verwachting medio 2019. In veel gevallen is een meerjarencontract op dat moment afgelopen.

Wat doet de coöperatie met de onderhoudsbijdrage?

De inschatting van de hoogte van onderhoud, verzekering en beheerkosten van een windmolen is vrij accuraat te maken. Dat komt omdat er veel lange termijncontracten worden afgesloten. Het onderhoud van de windmolen vergt een jaarlijkse bijdrage aan de leverancier die het onderhoud verricht. De onderhoudsbijdrage van een BWD bevat daarnaast dekking voor de grondkosten, verzekeringen, OZB en kosten voor netbeheer. Ook beheerskosten voor de Coöperatie voor het voeren van de administratie alsook de bijdrage aan het gebiedsfonds en het revolving fund worden uit de onderhoudsbijdrage betaald. Bovendien houden we rekening met een mogelijke BTW-plichtigheid van de onderhoudsbijdrage.

In de Algemene Ledenvergadering wordt jaarlijks besloten wat de onderhoudsbijdrage moet zijn voor het volgende jaar. De hoogte van de onderhoudsbijdrage is gebaseerd op onze beste inschatting van de te verwachten kosten. Mocht echter blijken dat we tegen lagere kosten kunnen draaien, zal de onderhoudsbijdrage worden verlaagd. Als lid ben je mede-eigenaar bent van de Coöperatie; alle kostenbesparingen die gerealiseerd worden, komen ten goede aan leden.

Wat is het risico bij de aanschaf van Bossche Windmolen Delen?

Er zijn risico’s verbonden aan de koop van Bossche Windmolen Delen; daar doen we niet geheimzinnig over. Echter, deze risico’s zijn zeer klein. De bouw en exploitatie van windmolens zal op een professionele manier gebeuren door gespecialiseerde bedrijven; in deze zal Raedthuys Pure Energie de regie voeren over de aanleg en het onderhoud van het gehele windpark en wij zullen ons daarbij aansluiten. Op de windmolen zit een all-in onderhoudscontract. Met uitgebreide verzekeringen wordt zorg gedragen voor een goede, veilige business case. Alleen schade door natuurrampen of terroristische aanslagen zijn uitgesloten van de verzekering. Dat laatste is niets vreemds, want kijk maar eens in de polisvoorwaarden van je andere verzekeringen. De coöperatie die de Bossche Windmolen Delen uitgeeft is er een is met "U.A." hetgeen staat voor "uitsluiting aansprakelijkheid". Je bent daarmee nooit aansprakelijk voor meer dan de kosten van de inleg van je Bossche Windmolen Delen. De coöperatie is overigens degene die aansprakelijk zal worden gehouden in deze, en dus niet jij als deelnemer en lid van de coöperatie.

Wat als het harder waait of juist minder hard waait dan ingeschat?

Ieder Bosch Windmolen Deel heeft een verwachte productie van 250 kWh per jaar. Deelnemers krijgen naar rato elektriciteit geleverd en een belastingkorting op basis van de werkelijke productie van de windmolen waaraan deelgenomen wordt. In een goed windjaar betekent dit veel elektriciteit en in een slecht jaar minder. Wat deelnemers zelf produceren hoeven ze niet meer in te kopen bij het energiebedrijf. Hoe harder het waait, hoe meer kWh en hoe meer korting je als deelnemer ontvangt, des te lager dus de energierekening. Uiteraard vult het energiebedrijf altijd de resterende energiebehoefte aan. Je zit nooit zonder elektriciteit, zelfs als het lange tijd niet waait.

Kan een coöperatie failliet gaan?

Elke organisatie kan failliet gaan, maar de kans dat de coöperatie failliet gaat is bijzonder klein. De coöperatie is eigenaar van de windmolen die - voordat hij aan het einde van zijn economische levensduur is - altijd een bepaalde waarde heeft. De enige kosten die de coöperatie maakt zijn de onderhoudskosten. De leden zijn middels hun ledenovereenkomst verplicht om deze onderhoudskosten gezamenlijk te betalen. Als een lid om welke reden dan ook niet betaalt, dan wordt hij gedwongen om zijn Bossche Windmolen Delen te verkopen.

Kan ik ook meedoen als ik niet in de postcoderoos woon?

Als je niet in de postcodegebieden 5222, 5211, 5212, 5221, 5223, 5224 en 5231 woont, kun je helaas geen Bossche Windmolen Delen kopen. Coöporatie BWW heeft gezocht naar de meest optimale postcoderoos, waarbij de degenen die het dichts in de buurt van de windmolen wonen, kunnen deelnemen en bovendien zoveel mogelijk huishoudens worden bereikt. Dat is de roos geworden, die elders op de website te zien is. Verschillende wijken - waaronder Maaspoort - vallen helaas niet onder de roos, hoewel Maaspoort ook vlakbij De Rietvelden ligt. De postcoderoos is zo ingedeeld dat een maximaal aantal huishoudens uit de gemeente ’s-Hertogenbosch kan meedoen. Daarbij is gelet op de direct omringende woonwijken (o.a. Kruiskamp, Engelen, Boschveld, Orthen) van de windmolen. De overige Bossche postcodegebieden worden wel betrokken bij de werkgroep Omgeving Windmolens en het gebiedsfonds. En coöperatie BWW streeft ernaar om andere wijken ook snel van een coöperatief energieproject te voorzien.

Hoe vindt verrekening plaats met mijn energieleverancier?

De leverancier zal de eerste 5 jaar RaedthuysPure Energie zijn. Zij zullen, vanaf het moment dat de coöperatieve windmolen elektriciteit gaat leveren, de vrijstelling van de energiebelasting over de door jou opgewekte elektriciteit verrekenen op je jaarnota. Eveneens zullen zij de opbrengst van de door jou opgewekte elektriciteit in mindering brengen op je jaarnota.

Welke tarieven worden gerekend voor de resterende elektriciteit?

De energieleverancier is Raedthuys Pure Energie. Zij rekenen marktconforme prijzen voor de elektriciteit, die je meer afneemt dan dat je met de coöperatieve windmolen opwekt. Alle elektriciteit die Pure Energie levert, komt van windmolens en zonnepanelen en is dus groene stroom.

Is de resterende elektriciteit die ik verbruik groene stroom?

Onze partner in dit project is Raedthuys Pure Energie. Alle elektriciteit die Pure Energie levert, komt van windmolens en zonnepanelen en is dus groene stroom.

Wat is de looptijd van de overeenkomst?

Zolang de windmolen draait (gegarandeerd 20 jaar) ontvang je groene, lokaal opgewekte stroom van je eigen windmolen – gewoon via je huidige aansluiting. De looptijd van de overeenkomst is dus zolang de molen er staat. Uitzondering daarop is als je verhuist uit de postcoderoos, komt te overlijden of jouw bedrijf/vereniging zijn activiteiten staakt.

Gaat het om 1 windmolen of om 4 windmolens?

Windpark De Rietvelden bestaat uit 4 windmolens. Een daarvan is de Bossche Windmolen West. Je wordt mede-eigenaar van deze windmolen. Van de overige drie windmolens kun je geen mede-eigenaar worden.

Wat gebeurt er na 20 jaar met de windmolen?

Zolang de onderhoudskosten lager zijn dan de stroomprijs zal de molen blijven draaien. Omdat de molen van de eigenaren van Bossche Windmolen Delen is, is het voordeel van langer draaien volledig voor hen. Dit voordeel kan aanzienlijk zijn. Diverse experts hebben overigens aan Coöperatieve Vereniging Bossche Windmolen West bevestigd dat de verwachte restwaarde van de windmolen minimaal gelijk zal zijn aan de verwachte kosten voor het verwijderen van de windmolen. Zodra er indicaties zijn dat de verwachte restwaarde minder zal zijn dan de kosten van verwijdering zal er een potje worden gereserveerd voor deze extra kosten.

Waar staan we nu en wat zijn de volgende stappen?

Momenteel wordt er hard gewerkt om de molen te realiseren. De turbines worden geselecteerd en de Omgevingsvergunning is verleend. Ingediende zienswijzen zijn door de gemeente beantwoord. Tevens is er ontheffing verleend volgens de Wet Natuurbescherming Soortenbescherming voor de bouw, exploitatie en het afbreken van de windmolen. De rechtbank oordeelde op 15 maart jl. dat de vierde windmolen aan de Gemaalweg niet tot een cluster van windmolens behoort. Deze vierde molen betreft NIET de Bossche Windmolen West. Zowel de gemeente, Raedthuys Pure Energie en Engelen NEE gaan tegen de uitspraak in beroep bij de Raad van State. De zitting van de Raad van State wordt na de zomer verwacht. De uitspraak volgt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019. Loopt alles volgens schema dan zal de Bossche Windmolen West medio 2019 gaan draaien. Middels het aangaan van ledenovereenkomsten krijgen we zekerheid dat we de Bossche Windmolen West met z’n allen kunnen gaan betalen. Als we dat zeker gesteld hebben, dan is het vanaf dat moment wachten op de bouw en inbedrijfstelling van de molen.

Wat is de geschiedenis van coöperatie BWW?

Coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (BWW) komt voort uit Energie Coöperatie 073 (EC073). Coöperatie BWW is een doelcoöperatie ten behoeve van de realisatie van de eerste coöperatieve windmolen van ’s-Hertogenbosch. EC073 houdt zich bezig met de brede maatschappelijke discussie over de energietransitie in ’s-Hertogenbosch en de maatregelen die genomen moeten worden op het gebied van energiebesparing en -opwekking.

Sinds september 2014 zijn de oprichters van coöperatie BWW – aanvankelijk als team Wind van EC073 – met de initiatiefnemers van windpark De Rietvelden (Heineken Brouwerij ‘s-Hertogenbosch, BCTN, firma Barten, de familie Pennings en Raedthuys Pure Energie) in gesprek om een coöperatieve windmolen voor burgers en bedrijven uit de omgeving van het windpark mogelijk te maken. In september 2016 is de coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West U.A. opgericht met als doel de realisatie van de coöperatieve windmolen op windpark De Rietvelden. De coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West U.A. is de juridische entiteit waarin de toekomstige eigenaren zich verenigen. Deze doelcoöperatie staat financieel en juridisch los van Energie Coöperatie 073 waaruit zij voortkomt. Coöperatie BWW is in januari 2017 met de initiatiefnemers van windpark De Rietvelden overeengekomen dat een van de vier te ontwikkelen windmolens collectief eigendom wordt van bewoners en bedrijven in de omgeving van het windpark.

Ik heb een bepaald aantal BWD’s afgenomen, maar wil er toch graag meer.

Schrijf je opnieuw in, bestel de extra BWD’s en stuur ons een mail; we storten het inschrijfgeld terug op je rekening.

Ik heb het lidmaatschapsgeld betaald en het inschrijfformulier verstuurd, maar hoor niets.

Kijk in je SpamBox voor de mail met het te ondertekenen contract. Als de mail daar ook niet is; mail of bel ons: info@bosschewindmolenwest.nl / 06 20859347.

BEN IK VERPLICHT OM OOK OVER TE STAPPEN MET GAS?

Nee, je bent niet verplicht over te stappen naar een andere leverancier voor de levering van gas. Je moet wel overstappen naar de gemeenschappelijke leverancier van de coöperatie voor de levering van elektriciteit. De eerstkomende vijf jaar is dat Raedthuys Pure Energie. Die overstap moet plaats vinden voordat de windmolen gaat draaien, op zijn vroegst zomer 2019. We zullen de overstap mee begeleiden. Mocht je je gas bij je oude leverancier blijven afnemen, vraag dan na of dat bij hen kan.

WAT IS DE BOETE ALS IK EERDER OVERSTAP BIJ MIJN HUIDIGE ENERGIELEVERANCIER?

Dat verschilt per leverancier. Over het algemeen geldt: hoe langer de resterende looptijd van een contract, hoe hoger de boete. Ook is de boete afhankelijk van of je alleen voor gas of stroom overstapt of voor beide. De maximale hoogte van een mogelijke boete is wettelijk vastgelegd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Aanbieders mogen hiervan alleen naar onderen afwijken. Er zijn echter aanbieders die bewust geen boete opleggen. Om zeker te zijn over de hoogte van een eventuele boete, vraag het na bij jouw energieleverancier. Je hoeft pas over te stappen op het moment dat de windmolen gaat draaien. Dat zal op zijn vroegst in de zomer van 2019 zijn.

Waarom een coöperatie en wat betekent dat?

Om ervoor te zorgen dat alle deelnemers samen kunnen zeggen dat het hun Bossche Windmolen is, is er een entiteit nodig die dit mogelijk maakt. Met een coöperatie kan dit heel goed. Tevens geldt dat – om gebruik te kunnen maken van het lagere tarief van de energiebelasting (Regeling Verlaagd Tarief Collectieve Opwek) – de opwek gebeurt door consumenten en bedrijvend die zich in een coöperatie hebben verenigd.

Hoe de deelnemers zich tot elkaar verhouden, hoe je je Bossche Windmolen Delen kan overdragen, wat je wel en niet kan verwachten is vastgelegd in de statuten, het BWD-reglement en de ledenovereenkomst tussen jou en de coöperatie. De voor de Bossche Windmolen West opgerichte coöperatie Bossche Windmolen West UA is overigens specifiek verbonden met één coöperatieve windmolen: de Bossche Windmolen West. Zodra je je inschrijft voor Bossche Windmolen Delen, word je ook lid van de coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West UA.

Waarom windenergie?

Windenergie is een van de goedkoopste manieren om duurzame energie op te wekken. Tot nog toe kan de consument daar nauwelijks van profiteren. Met de Coöperatieve Vereniging Bossche Windmolen West en de Bossche Windmolen Delen verandert dit. Een Bosch Windmolen Deel is letterlijk een stukje van een grote windmolen. Door een of meer Bossche Windmolen Delen in te kopen, krijgen mensen het voordeel van groene stroom uit wind direct in eigen handen. Het voordeel gaat dus niet naar een energiebedrijf of investeerder. In Nederland waait het flink, maar lopen we achter met de bouw van windmolens. Daarom zijn er nog veel kansen voor groene stroom uit windmolens en wordt er veel aan verdiend. Van de inhaalslag in Nederland profiteren tot nog toe vooral banken, bedrijven en projectontwikkelaars. Coöperatieve Vereniging Bossche Windmolen West wil de burgers van ’s-Hertogenbosch en omgeving laten meeprofiteren van de opbrengsten van windenergie.

Wat als ik mijn beslissing wil herroepen?

U heeft na ondertekening van de ledenovereenkomst 14 dagen bedenktijd. U kunt het herroepingsformulier hier downloaden. 

WORD LID EN DOE MEE!

Word mede-eigenaar van de Bossche Windmolen West. Bouw mee aan een groene stad en produceer eenvoudig en voordelig energie van je eigen windmolen!

Inschrijven
Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. AFM