FAQ

In deze FAQ vind je veel gestelde vragen over windenergie, Windpark De Rietvelden en coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West.
Voor vragen over windenergie in het algemeen en Windpark De Rietvelden in het bijzonder verwijzen we je naar www.windparkderietvelden.nl . Aarzel niet om een vraag te stellen door een e-mail te sturen naar info@bosschewindmolenwest.nl.

WAT IS DE COÖPERATIEVE VERENIGING BOSSCHE WINDMOLEN WEST?

Coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (BWW) is een burgerinitiatief zonder winstoogmerk. Coöperatie BWW is opgericht door Joep Mol (voorzitter), Arno Uijlenhoet (penningmeester), Jan Albert Timmerman (secretaris), Merijn Klaassen en Milko van Wegberg. Zij runnen de coöperatie op vrijwillige en onbezoldigde basis.

WAT IS DE DOELSTELLING VAN DE COÖPERATIEVE VERENIGING BOSSCHE WINDMOLEN WEST?

De coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West onderschrijft de gemeentelijke doelstelling dat ’s-Hertogenbosch in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Onze organisatie bestaat uit betrokken burgers, die actief willen bijdragen aan de versnelling van de energietransitie in hun eigen stad. Dit doen zij door de realisatie van een coöperatieve windmolen op Windpark De Rietvelden, als eerste in een mogelijke reeks coöperatieve windmolens op verschillende locaties in en om ’s-Hertogenbosch. Doelstelling van Coöperatie BWW is ook dat burgers, verenigingen en bedrijven in de directe omgeving van de windmolen kunnen deelnemen. Zo delen ze niet alleen de lasten, maar ook de lusten van de windmolen.

Wat zijn Bossche Windmolen Delen?

Bossche Windmolen Delen (BWD’s) zijn eigenlijk stukjes windmolen die je kunt kopen. Ieder stukje windmolen staat voor een jaarlijkse elektriciteitsproductie van ongeveer 250 kWh. Per BWD betaal je eenmalig € 190,- en jaarlijks € 9,50 aan onderhoudsbijdrage (waarmee de coöperatie zijn werk kan doen en de molen onderhouden wordt). Je wordt lid van de coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West en koopt een of meerdere BWD’s. Zo word je mede-eigenaar van de Bossche Windmolen West. Alle leden van de coöperatie ontvangen schone, lokaal geproduceerde elektriciteit van hun eigen, coöperatieve windmolen. Afhankelijk van de hoeveelheid wind – het waait niet elk jaar even hard – is dat dus ongeveer 250 kWh per Bosch Windmolen Deel per jaar, en dat zolang de molen er staat: minstens 20 jaar. De terugverdientijd is naar verwachting 6 à 7 jaar. De door de coöperatieve windmolen geproduceerde elektriciteit komt volledig ten goede aan Bossche burgers, bedrijven en verenigingen die lid zijn van de coöperatie.

Kan iedereen een Bossche Windmolen Deel kopen?

Aanschaf van Bossche Windmolen Delen staat open voor alle inwoners, bedrijven en verenigingen in de Den Bosch met een zogenaamde kleinverbruikaansluiting¹. Je kunt inschrijven tot maximaal 10.000 kWh per jaar: dus maximaal 40 Bossche Windmolen Delen. Momenteel heeft de coöperatie ruim 650 leden. Vanwege de ombouw van de propositie is de inschrijving gesloten tot mei 2019. 

¹ Kleinverbruikersaansluitingen zijn elektriciteitsaansluitingen tot en met 3 x 80 ampère. Het overgrote deel van de huishoudens heeft zo’n aansluiting evenals vele kleine bedrijven. Dit kun je zien op je energierekening en anders kun je het bij Enexis opvragen tel.nr. 0900 780 87 00 of via de website www.enexis.nl

Waarom zijn Bossche Windmolen Delen een interessante aanschaf?

Bossche Windmolen Delen (BWD’s) zijn dé manier om groene energie zelf te produceren zonder dat je aan je woning, bedrijf of clubhuis iets hoeft te veranderen. Daarnaast zijn BWD’s financieel aantrekkelijk omdat je kosten voor elektriciteit fors lager worden. Je produceert tenslotte je eigen stroom. 

Hoeveel Bossche Windmolen Delen kan ik kopen?

Het aantal Bossche Windmolen Delen dat je kunt kopen, is afhankelijk van je eigen elektriciteitsverbruik. Een Bosch Windmolen Deel levert per jaar gemiddeld 250 kWh op. Je jaarlijkse verbruik kun je terugvinden op de jaarnota van je energiebedrijf. Deel dit door 250 kWh en rond naar beneden af. Dit is het aantal Windmolen Delen dat je kunt aanschaffen. Je kunt maximaal 40 Bossche Windmolen Delen (10. 000kWh) aanschaffen per aansluiting.

 

Waar staan we nu en wat zijn de volgende stappen?

Momenteel wordt er hard gewerkt om de molen te realiseren. De turbines worden geselecteerd en de Omgevingsvergunning is verleend. Tevens is er ontheffing verleend volgens de Wet Natuurbescherming Soortenbescherming voor de bouw, exploitatie en het afbreken van de windmolen. De rechtbank oordeelde op 15 maart 2018 dat de vierde windmolen aan de Gemaalweg niet tot een cluster van windmolens behoort. Deze vierde molen betreft NIET de Bossche Windmolen West. Zowel de gemeente, Raedthuys Pure Energie en Engelen NEE zijn tegen de uitspraak in beroep gegaan bij de Raad van State. De zitting van de Raad van State wordt in het voorjaar van 2019 verwacht. Loopt alles volgens schema dan zal de Bossche Windmolen West medio 2020 gaan draaien. Middels het aangaan van ledenovereenkomsten krijgen we zekerheid dat we de Bossche Windmolen West met z’n allen kunnen gaan betalen. Momenteel bouwen de propositie om van de ledenovereenkomst naar SDE+, vanaf mei 2019 kunnen nieuwe leden zich inschrijven.

Wat is de geschiedenis van coöperatie BWW?

Coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (BWW) komt voort uit Energie Coöperatie 073 (EC073). Coöperatie BWW is een doelcoöperatie ten behoeve van de realisatie van de eerste coöperatieve windmolen van ’s-Hertogenbosch. EC073 houdt zich bezig met de brede maatschappelijke discussie over de energietransitie in ’s-Hertogenbosch en de maatregelen die genomen moeten worden op het gebied van energiebesparing en -opwekking.

Sinds september 2014 zijn de oprichters van coöperatie BWW – aanvankelijk als team Wind van EC073 – met de initiatiefnemers van windpark De Rietvelden (Heineken Brouwerij ‘s-Hertogenbosch, BCTN, firma Barten, de familie Pennings en Raedthuys Pure Energie) in gesprek om een coöperatieve windmolen voor burgers en bedrijven uit de omgeving van het windpark mogelijk te maken. In september 2016 is de coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West U.A. opgericht met als doel de realisatie van de coöperatieve windmolen op windpark De Rietvelden. De coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West U.A. is de juridische entiteit waarin de toekomstige eigenaren zich verenigen. Deze doelcoöperatie staat financieel en juridisch los van Energie Coöperatie 073 waaruit zij voortkomt. Coöperatie BWW is in januari 2017 met de initiatiefnemers van windpark De Rietvelden overeengekomen dat een van de vier te ontwikkelen windmolens collectief eigendom wordt van bewoners en bedrijven in de omgeving van het windpark.

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. AFM